KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE

Konta oszczędnościowe, to obok depozytów terminowych, zwanych potocznie lokatami bankowymi, dwa najpopularniejsze produkty bankowe, pozwalające na mniej lub bardziej regularne odkładanie posiadanych nadwyżek finansowych.

Czy jednak oszczędzanie na takim koncie, faktycznie przynosi profity? Dlaczego warto zdecydować się na rachunek oszczędnościowy?

Czasem konto oszczędnościowe reklamuje się jako połączenie konta osobistego oraz lokaty terminowej.

Chodzi tu przede wszystkim o przekonanie klientów, że mogą oni korzystać ze zgromadzonych na takim koncie środków niemal bez ograniczeń.

Przy czym korzyść dla nich, to oprocentowanie wszystkich środków, zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym. W odróżnieniu od konta bieżącego, do tego depozytowego nie jest wydawana karta płatnicza.

Za to standardem jest już dostęp do środków poprzez internetowy serwis transakcyjny, oraz aplikację mobilną.

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe

Klienci indywidualni mogą skorzystać z różnych form oszczędzania. Przy czym większość z nich decyduje się na przelewanie oszczędności albo na lokatę terminową, albo na konto oszczędnościowe.

Oba produkty łączy obecnie stosunkowo niskie oprocentowane, naliczane w stosunku rocznym. W przypadku lokaty terminowej każdy klient z góry wskazuje kwotę oszczędności oraz termin, na jaki ma być otworzona lokata terminowa.

Z kolei w przypadku konta oszczędnościowego można przelewać dowolną kwotę, zaś samo konto jest otwierane bezterminowo. Do lokaty nie można dopłacać środków w czasie jej trwania, z kolei jest to możliwe w przypadku kont oszczędnościowych.

Podobnie nie ma możliwości, aby wypłacić część środków, zdeponowanych na lokacie, co jest możliwe przy oszczędzaniu na koncie oszczędnościowym.

Kolejna różnica może polegać na liczbie posiadanych produktów.

Praktycznie żaden bank nie limituje liczby lokat, jaką może posiadać klient. Choć w przypadku promocyjnych produktów z lepszymi warunkami, np. wyższym oprocentowaniem, może się pojawić ograniczenie co do wysokości wkładu na lokacie czy ograniczenie liczby takich lokat do jednej czy do dwóch.

Natomiast niektóre banki limitują możliwość otwierania dowolnej liczby kont oszczędnościowych, pozwalając na maksymalnie jedno konto otwierane jako subkonto do rachunku bieżącego.

Choć w niektórych bankach zdarza się, że lokatę można otwierać bez konieczności posiadania ROR-u, to już prowadzenie konta oszczędnościowego jest ściśle powiązane z prowadzeniem konta do bieżących rozliczeń.

Czym jest konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to w wielu bankach subkonto, pozwalające na oszczędzanie, otwierane do wskazanego rachunku bankowego.

Zazwyczaj takie konta prowadzone są w złotówkach. Konto otwiera się bezterminowo, klient nie musi również wskazywać kwoty, jaką będzie przelewać na takie konto. Wpłat może dokonywać regularnie, nie ma również ograniczenia co do wysokości takiej wpłaty.

W niektórych bankach konta oszczędnościowe mogą być powiązane z kartą płatniczą. W takiej sytuacji, wszelkie nadwyżki powyżej kwoty zakupów, zatwierdzone uprzednio przez klienta, trafiają na konto oszczędnościowe.

Takie konto może być kontem celowym, na którym oszczędza się np. na wakacje, duży zakup czy na emeryturę, przy czym bank nie oczekuje żadnych deklaracji co do celu oszczędzania.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Na takich kontach odsetki naliczają się codziennie (choć mogą być dopisywane jedynie na koniec miesiąca) od wszystkich zgromadzonych środków. Nie ma również żadnej kwoty minimalnej, powyżej której dopisują się odsetki.

Sposób wykorzystania odsetek w koncie oszczędnościowym i na lokacie różnią się. Na lokatach odsetki dopisują się dopiero po zakończeniu lokaty.

Przy czym jeśli lokata ma się odnowić na taki sam okres, to naliczone odsetki mogą powiększyć kapitał lokaty.

Natomiast w przypadku kont oszczędnościowych odsetki dopisywane są do zgromadzonych środków, powiększając od razu wysokość zgromadzonego wkładu.

Oczywiście od doliczonych odsetek potrącany jest podatek od zysków kapitałowych. Podobnie jak nie ma ograniczeń co do wysokości czy liczby

wpłat, podobnie nie ma takiego ograniczenia co do liczby wypłat z rachunku oszczędnościowego. Pod jednym wszakże warunkiem: każda pierwsza wypłata z rachunku w danym miesiącu jest realizowana bezpłatnie.

Natomiast każda kolejna wypłata jest obciążona dodatkową prowizją, której wysokość różni się w zależności od oferty banku.

Wprowadzenie prowizji za drugą i każdą kolejną wypłatę z rachunku oszczędnościowego ma swoje uzasadnienie. Ma niejako zniechęcić klienta do sięgania po oszczędności bez uzasadnionej potrzeby czy przyczyny.

Jak oszczędzać na koncie oszczędnościowym?

Oszczędzanie to coś, czego można się nauczyć. Część Polaków podkreśla, że zbyt niskie dochody czy konieczność ponoszenia wydatków w związku z niezaplanowanymi sytuacjami nie pozwala na oszczędzanie.

Tymczasem posiadanie konta oszczędnościowego to doskonały pretekst, aby oszczędzać także drobne, pozornie nieważne, kwoty.

Pomysł jednego z banków, aby przy zakupach np. za 29,10 zł i przelanie pozostałych 90 groszy na rachunek oszczędnościowy, to doskonały pomysł, aby oszczędzać i nawet nie do końca zdawać sobie z tego sprawę.

Przy koncie oszczędnościowym można sobie pozwolić na przelanie środków w dowolnej wysokości, np. takiej, która wynika z oszczędności z powodu rezygnacji z jakiegoś zakupu.

Połączenie konta oszczędnościowego z rachunkiem bieżącym daje jeszcze jedną możliwość: przelewania środków przez bank.

Posiadacz takiego konta może zdefiniować zlecenie stałe, w którym np. po każdym wpływie wynagrodzenia na konto, jego część, wskazana w wysokości zlecenia, jest przelewana na konto oszczędnościowe.

Konta oszczędnościowe – nie tylko w PLN

Choć większość kont oszczędnościowych to oferta skierowana do klientów, którzy zarabiają i posiadają oszczędności w złotych polskich, to na rynku finansowym można również znaleźć konta oszczędnościowe prowadzone w innych walutach.

Najczęściej takie rachunki prowadzi się w USD, EUR oraz GPB (rzadziej w CHF). Przy czym dostępność danej waluty, w jakiej ma być prowadzone konto oszczędnościowe, wynika z polityki finansowej konkretnego banku.

Oznacza to, że banki mogą oferować konta oszczędnościowe walutowe, prowadzone jedynie w wybranych jednostkach walutowych.

Czasem takie konta są prowadzone jako subkonta do rozliczania kredytów walutowych. Pozwala to na oszczędzanie w walucie z myślą o spłacaniu raty kredytu hipotecznego.

Wówczas kredyt jest spłacany bezpośrednio z konta oszczędnościowego, co dla klienta banku jest wymierną korzyścią. Nie ponosi dodatkowych kosztów, wynikających z konieczności przewalutowania złotówek na ratę kredytu.

Konta oszczędnościowe – o czym należy pamiętać?

Założenie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego w przeważającej większości przypadków, jest bezpłatne.

Choć niektóre banki za prowadzenie takiego konta mogą pobierać prowizję, jeśli np. saldo na rachunku będzie niższe niż wysokość środków wskazana przez bank.

Banki coraz częściej wprowadzają dodatkowe promocje dla klientów posiadających konta oszczędnościowe.

Promocje oznaczają najczęściej wyższe oprocentowanie np. dla nowych środków lub dla środków zgromadzonych na koncie.

Oczywiście o ile ich wysokość nie przekracza kwoty, wskazanej przez bank w opisie promocji.

5/5 - 1 głosów