KONTA FIRMOWE

KONTA FIRMOWE

Prowadzenie działalności w Polsce wiąże się z różnymi zobowiązaniami. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia oddzielnego konta, na którym będą rejestrowane wszystkie operacje bankowe, związane z prowadzeniem firmy.

Same konta bankowe dla firm muszą zatem spełniać szereg wymagań, związanych z wielkością firmy oraz formą prawną prowadzonej działalności.

Najpopularniejsze konta firmowe dla przedsiębiorców

Konto bankowe dla firmy powinno umożliwiać realizowanie płatności, także na rzecz instytucji publicznych.

Do takiego konta może być wydana karta, co przy obsłudze klientów z segmentu korporacji nie jest spotykane.

Z nadwyżek na takich kontach można korzystać poprzez otwieranie lokat bankowych.

W wielu bankach prowadzenie rachunku dla firmy jest równoznaczne ze znajomością klienta, co pozwala na oferowanie kredytów na lepszych warunkach.

Warto jednak pamiętać, że konta bankowe dla firmy będą się różnić zakresem oferowanych usług, które są dostosowane do wielkości firmy.

Wiele banków pozwala na wyeksportowanie historii rachunku, choć zwykle eksport transakcji bankowych jest możliwy jedynie jako wydruk papierowy.

W przypadku rachunków dla korporacji dla wielu firm bardzo istotne jest połączenie systemu księgowego z systemem bankowym.

Może to być możliwe dzięki specjalnym urządzeniom typu token, pozwalającym na import np. płatności z tytułu wynagrodzenia dla pracowników.

Przy wielu tysiącach transakcji wygodniej się je zleca poprzez import plików z systemu księgowego do systemu bankowego.

Możliwość wgrywania zleceń płatności z własnego systemu księgowego nie musi być udostępniana w przypadku mniejszych firm.

Dobre konta firmowe – czyli jakie?

Choć część usług, jakie są powiązane z kontami firmowymi, jest dedykowana albo dla określonej branży, albo dla firm o określonej wielkości, to znaczna część usług bankowych jest jednakowa w każdym rachunku firmowym.

Konto bankowe dla firm powinno pozwalać na dokonywanie wpłat gotówkowych, jak i na wypłatę środków.

Najczęściej jednak firmy korzystają z konta dokonując na nich rozliczeń bezgotówkowych. Co oznacza, że istotny jest dostęp do środków poprzez system bankowości elektronicznej.

W ramach obsługi zdalnej klienci firmowi korzystają najczęściej z dostępu przez Internet, niemniej jednak w niektórych sytuacjach konieczne może być wsparcie ze strony konsultantów telefonicznych.

Obsługa przez telefon może natomiast być konieczna, jeśli firma potrzebuje większej gotówki, którą najczęściej trzeba zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Mniejsze firmy mogą oczekiwać wydania karty do konta. Natomiast w przypadku dużych firm, konieczne staje się nadanie uprawnień dostępu do realizowania płatności przez wskazane osoby.

Takie osoby będą mogły logować się na rachunek a także zlecać dyspozycje w oddziale.

Konta firmowe – różne usługi ponad standard

Firmy z branży handlowo-usługowej do niedawna miały duży problem z odprowadzaniem dziennego utargu.

W niektórych bankach działały specjalne skrytki nocne, pozwalające na dokonanie wpłaty, a raczej wrzutki do specjalnego bankowego sejfu.

Obecnie firmy mogą korzystać z wpłatomatów, które bardzo często są umieszczone wraz z bankomatem.

Firmy o większych utargach mogą korzystać ze specjalnej usługi, jaką udostępnia jeden z banków specjalizujących się w obsłudze klientów firmowych.

Chodzi mianowicie o wpłatomat mobilny, który przyjeżdża po utarg bezpośrednio do klienta.

Dzięki dostępowi do bankowości internetowej konta dla mniejszych firm mogą być prowadzone za darmo.

Przy czym banki mogą tę cenę uzależnić od wysokości wpływów na rachunek, wysokości obrotów lub innych czynników, np. wartości transakcji kartą wydaną do rachunku.

Nowoczesne rozwiązania dla firm

Jeśli działalność firmy oparta jest na handlu i usługach, wówczas idealne konto bankowe dla firm jest powiązane z terminalami płatniczymi, pozwalającymi na przyjmowanie należności od klientów.

Niektóre banki oferują określoną liczbę takich terminali, które wydają za darmo i jednocześnie wiążą w systemie z konkretnym kontem bankowym.

Ze względu na fakt, że coraz częściej klienci płacą nie tylko kartami, ale np. Blikiem, taki terminal powinien obsługiwać różne nowoczesne systemy płatności zbliżeniowych.

W niektórych sklepach wraz z płatnością za zakupy można również płacić za rachunki czy wypłacać niewielkie kwoty przy płatnościach kartami.

Konta firmowe nie tylko w PLN

Choć większość firm prowadzi działalność na terenie Polski i dokonuje rozliczeń jedynie w polskich złotych, nie można zapominać także o firmach, których kontrahenci prowadzą rozliczenia w innych walutach.

Oczywiście taka firma może rozliczać faktury czy płatności po kursie średnim NBP, ustalonym na konkretny dzień. Jednak przy dużych wartościach za wykonaną usługę może to oznaczać realne straty.

Stąd zapotrzebowanie na konta bankowe, które będą rozliczane np. w euro czy w dolarach amerykańskich.

Konto walutowe oraz konto złotówkowe muszą być ze sobą powiązane.

Tak, aby użytkownik, czyli właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona, mogła na bieżąco dokonywać transferów środków pomiędzy swoimi rachunkami, jeśli zajdzie taka konieczność.

Oddzielne konto nie zawsze konieczne

Mimo że większość przedsiębiorców, także prowadzących działalność na mniejszą skalę, decyduje się na założenie konta firmowego, to nie zawsze jest ono konieczne.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzona działalność może być rozliczana w oparciu o konto dla osoby indywidualnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zdecydowana większość banków, udostępnia swoje serwisy bankowości internetowej.

Ułatwia to w oczywisty sposób życie, m.in. oszczędzając tak cenny dla przedsiębiorców – czas.

Pozwala to w na dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym czy ZUS-em bezpośrednio z poziomu rachunku dla osoby indywidualnej.

Prowadzenie jednego rachunku dla właściciela i dla firmy nie zawsze jest korzystne. Jeśli właściciel rachunku korzysta z niego także w celach prywatnych, wówczas może być konieczne prowadzenie dodatkowego rejestru.

Będą w nim wypunktowane transakcje bez wpływu na prowadzoną działalność.

Jak otworzyć konto dla firmy?

O ile osoby indywidualne, w tym również właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej, mogą otworzyć konto przez Internet, o tyle firmy nie zawsze mogą korzystać z takiej usługi.

Nawet jeśli bank udostępnia możliwość otworzenia rachunku dla firmy przez Internet, to i tak konieczna będzie albo wizyta w oddziale.

Alternatywą może być również podpisanie dokumentów wystawionych przez bank i doręczonych przez kuriera.

W przypadku dużych firm, zwykle spółek, bardzo często firmy muszą dostarczyć określone dokumenty. M.in. upoważnienia do obsługi konta czy do reprezentowania firmy przez instytucjami zewnętrznymi, w tym przed bankami.

Posiadanie konta bankowego dla firmy w wybranym banku, może również oznaczać uproszczone procedury kredytowe w przypadku kredytów inwestycyjnych czy obrotowych.

Kolejnym bonusem, może być np. skrócona procedura leasingu pojazdów mechanicznych.

Wybrane rodzaje działalności kojarzą się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalność.

Niektóre banki oferują także specjalistyczne ubezpieczenia branżowe dla prowadzących działalność.

Warto również wspomnieć o licznych promocjach dla nowych klientów. Zazwyczaj przedsiębiorcy mogą tutaj liczyć na premie pieniężne za określone aktywności na rachunku (np. płatności kartą, przelewy do ZUS czy US, itp.).

Sprawdź również aktualnie najlepsze konta firmowe online.