KONTA MŁODZIEŻOWE

KONTA MŁODZIEŻOWE

Choć usługi bankowe są zazwyczaj dostępne dla osób dorosłych, to w niektórych przypadkach banki, w trosce o klientów, udostępniają niektóre rodzaje produktów także młodszym użytkownikom.

Przyzwyczajanie dziecka do regularnego oszczędzania na wymarzony cel, to jeden z powodów zakładania rachunku dla najmłodszych.

Udostępnianie konta bankowego z wydaną do niego kartą, aby mogło w ten sposób dysponować swoimi środkami np. w czasie wakacyjnego wyjazdu, to kolejny ważny czynnik przemawiający za takim rozwiązaniem.

Kim jest młody klient dla banku?

Konta bankowe dla młodzieży dostępne są dla młodzieży w wieku szkolnym. Przy czym dopiero po ukończeniu 18. roku życia właściciel konta dla młodzieży uzyskuje prawo do samodzielnego otwierania i prowadzenia konta.

Nie oznacza to jednak, że młodsze dzieci nie mogą mieć własnego konta z wydaną do niego kartą. Banki umożliwiają otwieranie konta dla dziecka, które ukończyło co najmniej 13. lat.

Choć w niektórych instytucjach w drodze wyjątku, można otworzyć konto dla dziecka młodszego.

Wiek jest niezwykle istotnym kryterium ze względu na dostęp do usług bankowych.

Osoby małoletnie mogą posiadać konta bankowe dla młodzieży, które są w rzeczywistości subkontami do kont prowadzonych przez ich rodziców.

To rodzice odpowiadają za ustalanie limitów do płatności kartami czy limity związane z przelewami przez Internet.

Młodzież starsza, a więc osoby mające więcej niż 18. ale nie więcej niż 26. lat, mogą otwierać swoje konta samodzielnie.

Konta dla takich osób zwykle wiążą się z licznymi przywilejami, z których najważniejsze to m.in. brak opłat za prowadzenie konta czy wydanie karty do takiego rachunku.

Nie tylko rachunek bankowy

Usługi bankowe to nie tylko możliwość korzystania ze swoich środków, dostępnych na koncie bieżącym czy płacenie za zakupy z wykorzystaniem karty.

Podobnie jak w przypadku kont bankowych dla dorosłych, także młodzież może oszczędzać środki na kontach oszczędnościowych.

Niektóre banki powróciły do systemu regularnego oszczędzania na specjalnych książeczkach. Podobnie jak oszczędzały dzieci w szkołach jeszcze kilkanaście lat temu.

Obecnie takie regularne oszczędzanie jest dostępne dla uczniów, którzy poprzez wpłaty, także nieregularne i w różnej wysokości, mogą gromadzić środki na wymarzone zakupy czy na wakacje.

Tu bardzo często limit wieku dziecka, które może regularnie oszczędzać, jest dodatkowo obniżony. Do programów pozwalających na systematyczne oszczędzanie, mogą przystępować nawet dzieci ośmioletnie.

Przy czym podobnie jak w przypadku rachunków bieżących, także tutaj konieczne jest upoważnienie rodzica czy opiekuna prawnego do zgromadzonych środków.

Jakie konta młodzieżowe są najlepsze?

Choć zestaw usług oferowanych w ramach rachunków dla młodych jest dość podobny, to na niektóre konta bankowe dla dzieci i młodzieży warto zwrócić większą uwagę. Co jest ważne przy wyborze takiego konta?

Przede wszystkim bezpłatne prowadzenie rachunku oraz możliwość wypłacania środków z bankomatów. Młodzież jest zwykle bardzo mobilna jeśli chodzi o korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Dlatego dostęp do rachunku przez Internet lub przez specjalną aplikację bankową to dla wielu standard.

Z czym najczęściej kojarzy się dzisiejsza młodzież? Ze smartfonami, dlatego banki sięgnęły po możliwości dokonywania płatności z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Czasem są to płatności stricte zbliżeniowe, czasem do zrealizowania zakupów w sklepie potrzebny jest kod, wygenerowany przez aplikację połączoną z kontem bankowym płacącego.

Ile kosztują konta młodzieżowe?

Konto bankowe dla młodzieży powinno być bezpłatne. W końcu młodzież bardzo nie lubi płacić za dostęp do własnych środków.

Jednak “młodzieżą” w rozumieniu banku jest zarówno trzynastolatek, czyli zgodnie z prawem najmłodszy klient banku, jak i student. Stąd też konieczność dostosowania oferty do zmieniającej się sytuacji życiowej młodego właściciela konta.

Część banków oferuje inne konta dla studentów i uczniów, którzy ukończyli 18. lat. Zdarza się jednak, że konto dla młodzieży jest prowadzone bezpłatnie dla osób, które mają mniej niż 20 lat.

Przy czym bezpłatne mogą być również wszystkie wypłaty z bankomatów, bez konieczności spełniania wymogów co do wysokości jednorazowej wypłaty.

Wraz z wiekiem właściciela konta dla młodzieży mogą się zmieniać wymagania, które należy spełnić, aby cieszyć się bezpłatnym prowadzeniem karty czy bezprowizyjną wypłatą z bankomatu.

W przypadku starszych studentów, którzy mogą zarabiać lub którzy otrzymują stypendia, pojawia się dodatkowy wymóg co do wysokości wpływów na konto, zwalniający od opłaty za prowadzenie rachunku.

Kiedy warto założyć konto bankowe dla młodzieży?

Niektórzy rodzice mogą traktować konto dla dziecka jako swoistą fanaberię. Niemniej jednak jeśli dziecko wyjeżdża na wakacje samodzielnie, bez rodziców, posiadanie konta może rozwiązać jego problemy z gotówką.

Konto bankowe to dostęp do środków w zasadzie bez ograniczeń. Dzięki dostępowi do Internetu dziecko może w krótkim czasie zwrócić koledze pożyczone pieniądze, z kolei rodzic ma pełną kontrolę nad tym, ile dziecko wydało.

Dostęp rodziców do konta załatwia odwieczny problem z wydaniem pieniędzy i koniecznością dosłania kolejnych środków.

Jeśli dziecko posiada konto, wówczas rodzice mogą mu przelać dodatkowe środki do dyspozycji. Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania, jest szybkość. Na realizację takiej dyspozycji potrzeba zaledwie kilku sekund.

Jeśli dziecko wyjeżdża zagranicę, wówczas otworzenie dodatkowego subkonta walutowego z wydaną do niego kartą płatniczą pozwala na wypłaty z obcych bankomatów czy na płacenie kartą w sklepach bez prowizji z tytułu przewalutowania transakcji.

Konta młodzieżowe – ważny indywidualizm młodego klienta

W ofertach kont bankowych dla młodzieży przeważają rozwiązania, pozwalające na podkreślenie indywidualizmu właściciela takiego konta.

W wielu przypadkach młodzi użytkownicy mogą samodzielnie nazywać swoje rachunki czy dokonywać niewielkich modyfikacji w aplikacji bankowej.

Podkreślenie indywidualizmu można również osiągnąć pozwalając młodzieży na samodzielne zaprojektowanie karty wydanej do konta.

Posiadanie karty płatniczej może się także wiązać z profitami w postaci zniżek czy bonusów.

Jakich? Np. pozwalających na zakup tańszych biletów do kina czy na obniżenie ceny w wybranych sklepach sieciowych.

Formalności niezbędne do otworzenia rachunku

Osoby małoletnie mogą otwierać konta młodzieżowe, jednak w ich przypadku będą to najczęściej rachunki prowadzone jako subkonta do konta rodziców.

Jeśli konto dla młodzieży chce otworzyć dziecko mające mniej niż 18 lat, bardzo często konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Najczęściej konto można założyć online, bez konieczności odwiedzania oddziałów banku. Niemniej jednak aby sfinalizować całą procedurę konieczne jest podpisanie umowy o prowadzeniu konta.

Taka umowa może być wysłana przez kuriera, a następnie w jego obecności podpisana. Alternatywnie, można również zdecydować się na podpisanie umowy w oddziale banku.

Dlaczego zatem w niektórych przypadkach konieczna jest zgoda opiekuna prawnego? W umowie o prowadzenie konta bankowego należy podać numer dokumentu tożsamości, który posiadają osoby powyżej 18. roku życia.