KONTA OSOBISTE

KONTA OSOBISTE

Rachunki osobiste w bankach posiada większość Polaków, jednak nie każda dorosła osoba jest skłonna do korzystania z usług bankowych.

Jakie zatem powinno być konto osobiste? Jakie dodatkowe usługi powinny wchodzić w skład takiego rachunku, aby statystyczny Kowalski chciał w danym banku otworzyć konto?

Czym są konta osobiste?

Warto przez chwilę się zastanowić, czym tak naprawdę jest konto osobiste. Niektórzy klienci swoje konto w banku nazywają rachunkiem bieżącym, inni stosują bardziej ogólną nazwę twierdząc, że konto osobiste to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Coraz częściej konta osobiste są kontami bankowymi z dostępem przez Internet lub aplikacje mobilne. Do takich kont wydawane są karty płatnicze, które pozwalają na dokonywanie płatności w sklepach oraz na wypłatę gotówki z bankomatów na całym świecie.

Jednak ze względu na rosnącą mobilność Polaków bardzo często karty płatnicze zastępują aplikacje, pozwalające na płacenie w sklepach i wypłatę środków w bankomatach jedynie przy użyciu smartfona.

Z poziomu takiego konta można zlecać płatności, można również zakładać lokaty terminowe lub przelewać środki na rachunki oszczędnościowe, jeśli się okaże, że na koncie pojawiła się nadwyżka finansowa.

Wymienione produkty stanowią swoisty standard jeśli chodzi o dostęp do własnych środków oraz o możliwości samodzielnego nimi dysponowania.

Które konta osobiste mogą uchodzić za najlepsze?

Przy wyborze konta osobistego część klientów nadal kieruje się przede wszystkim wysokością opłat za prowadzenie konta osobistego. Równie istotnym czynnikiem są prowizje za wydanie karty oraz za jej obsługę.

Największą popularnością cieszą się bezpłatne konta, nawet jeśli zerowa prowizja za prowadzenie takiego rachunku jest uzależniona np. od wysokości wpływów na rachunek.

W ramach obsługi konta klienci oczekują możliwości zlecania przelewów przez Internet. Przy czym zlecane płatności również powinny być realizowane bez pobierania dodatkowych środków.

Podobnie jest z obsługą karty, dlatego w wielu bankach karta do konta jest bezpłatna. Część jest również obwarowana warunkami. Np. jeśli klient w ciągu danego miesiąca wykona kilka transakcji kartą, lub też gdy wartość tych transakcji przekroczy kwotę wskazaną przez bank.

Równie ważny jest dostęp do usług dodatkowych z poziomu konta osobistego.

Dla niektórych klientów będzie to możliwość zarządzania swoimi środkami na rachunkach w domu maklerskim. Z kolei inni bardziej cenią możliwość wnioskowania o pożyczkę, kredyt lub kartę kredytową poprzez konto osobistego.

Ze względu na konieczność dostarczania różnych dokumentów, dla niektórych klientów nadal ważna jest możliwość przyjścia do oddziału banku. Gdzie można sfinalizować umowę kredytową lub np. zmienić różne parametry w ramach rachunku.

Konto nie tylko do rozliczeń pieniężnych

Najczęściej konto w banku jest traktowane jako wirtualny portfel, z którego wydawane są pieniądze.

Banki wiedzą o tym doskonale. Dlatego jeśli klient chce przenieść konto do innego banku, są w stanie za klienta zrealizować wszelkie dyspozycje w rozumieniu przeniesienia środków oraz zamknięcia konta w starym banku.

Coraz częściej o kontach bankowych mówi się w kontekście odmiejscowienia. Chodzi tu głównie o możliwość korzystania z obsługi bankowości przez Internet lub przez telefon.

Jednak obsługa telefoniczna bywa zastępowana przez aplikacje na smartfony, w których klienci mogą zrobić niemal wszystko.

Nazwa rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bardzo dobrze oddaje oczekiwania klientów względem konta osobistego.

Klienci chcą mieć możliwość przelewania nadwyżek finansowych na lokaty bankowe lub na rachunki oszczędnościowe, skąd będą mogli takimi środkami niemal dowolnie dysponować.

Z drugiej strony wielu klientów korzysta z debetów i kredytów odnawialnych na rachunkach bieżących. Dzięki temu mogą oni korzystać z pieniędzy, jakie pożyczył im bank.

Konta osobiste a subkonta

Z założenia konto osobiste w banku jest prowadzone i rozliczane w złotych polskich. Jednak niektórzy klienci posiadają walutę i bardzo często oczekują, że bank umożliwi im prowadzenie konta walutowego.

Zwykle konta walutowe otwierane są jako subkonta do konta osobistego. Posiadacz takiego konta musi mieć zapewnioną możliwość przewalutowania środków pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych walutach.

Do kont walutowych bardzo najczęściej oferowane są również karty płatnicze. Same konta w walucie obcej są swoistym standardem w przypadku osób, które posiadają długoterminowe kredyty, w tym kredyty hipoteczne, spłacane w walucie.

Taki kredyt jest bezpośrednio powiązany z kontem walutowym, z którego realizowana jest comiesięczna spłata raty kredytu.

Jako subkonta prowadzone są także konta dla młodzieży, zwłaszcza tej poniżej 18. roku życia. W tym przypadku rodzice mają niemal nieograniczony wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie wydawało własne środki.

Mogą także decydować o wysokości limitów wypłat gotówkowych z bankomatów itp.

Sprawdź również, czym jest rachunek PRP – https://najlepszekonta.com/podstawowy-rachunek-platniczy/

Nowoczesna bankowość

Oczywiście dostęp do środków na koncie osobistym przez Internet, czy z poziomu smartfona, to bardzo duży krok w stronę nowoczesnej bankowości.

Jednak dla niektórych klientów to nadal mało. Zatem banki poszukują kolejnych rozwiązań, dzięki którym korzystanie z konta osobistego będzie jeszcze prostsze.

Ze względu na wiele nadużyć banki wdrożyły dodatkowe zabezpieczenia zarówno przy logowaniu, jak i przy zatwierdzaniu wykonania dyspozycji na rachunku.

Czasem jest to konieczność przepisania kodu, wysłanego przez bank. Czasem natomiast bank przesyła informację o próbie wykonania niestandardowej dyspozycji oczekując, aż klient wykona konkretne zadania. W ten sposób dochodzi do uwierzytelnienia dyspozycji.

W niektórych bankach do odczytania salda na rachunku nie jest potrzebny bankomat czy logowanie na konto. Nowoczesna technologia pozwala śledzić saldo konta osobistego, za pomocą wyświetlacza na karcie płatniczej.

W ramach obsługi niektórych rachunków bankowych, można również zlecać przelewy na numer telefonu. Przy czym taka usługa jest dostępna jedynie dla wybranych klientów w niektórych bankach.

Możliwość zlecania płatności na numer telefonu, przydaje się przy wielu okazjach.

Jest szczególnie praktyczna w sytuacjach, gdy np. grupa znajomych wychodzi do pubu na piwo i gdy tylko jedna osoba płaci. Przelew na telefon jest szybkim sposobem na uregulowanie zobowiązania względem znajomego.

Konta osobiste z dodatkowymi usługami

Klienci coraz częściej korzystają nie tylko z samego konta osobistego. Popularnością cieszą się również dodatkowe produkty i usługi, które są dostępne dla klientów banku.

Bardzo często z kontem osobistym powiązane są także karty kredytowe, które są spłacane ze środków na koncie. Oczywiście sama karta kredytowa ma przyznany limit kredytowy, a o kartę kredytową można także wnioskować korzystając z bankowości internetowej.

Banki namawiają także klientów na dodatkowe produkty, jakimi są coraz częściej ubezpieczenia na życie, turystyczne czy majątkowe. Ubezpieczenie życia czy mienia z poziomu konta osobistego w danym banku może zapewniać niższe składki czy inne bonusy.

W stosunku do stałych, czyli znanych bankowi, klientów, banki mogą stosować uproszczone procedury kredytowe. Dzięki temu klient może starać się o kredyt czy limit kredytowy bez konieczności składania licznych zaświadczeń.

___   ___   ___

Jak więc widać, rachunek osobisty daje jego posiadaczowi wiele korzyści. Jeżeli zdecydujesz się na taki produkt, sprawdź jak założyć konto w banku i cieszyć się jego aktywacją nawet w kilka minut po złożeniu wniosku o otwarcie.