MONEYBACK I CASHBACK

MONEYBACK I CASHBACK

Realizowanie płatności kartą wydawaną do rachunku może przynosić użytkownikowi wymierne korzyści. Do niedawna banki powszechnie wiązały karty płatnicze z usługami moneyback i cashback, które klienci traktowali wymiennie.

Jednak każda z tych usług w praktyce wygląda nieco inaczej i przynosi posiadaczowi karty nieco inne korzyści. W tym artykule, wyjaśnimy na czym polegają, jak działają i czy warto z nich korzystać.  Moneyback - co to jest

Moneyback – za co płaci bank?

Moneyback, jak sugeruje anglojęzyczna nazwa, to nic więcej jak zwrot części środków, jakie zostały wydane przez posiadacza karty. W zależności od banku taka usługa wyglądała nieco inaczej.

W niektórych bankach posiadacz karty odzyskiwał np. 3% wszystkich wydatków. Co w praktyce oznaczało, że dokładnie o 3% były tańsze jego wszystkie zakupy, za jakie zapłacić swoją kartą.

Czasem moneyback jest ograniczony kwotowo. Np. klient odzyskuje procentową wartość poniesionych wydatków, przy czym ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć np. 300 złotych w ciągu roku i 25 złotych w ciągu miesiąca.

Zdarza się, że banki dokładnie precyzują, za jakie wydatki zwracają część wydanych środków.

Bank może zwracać np. część wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz czy za telewizję kablową.

Przy czym może również doprecyzować, że takie wydatki muszą być udokumentowane poprzez ich zlecenie z konta bankowego, prowadzonego w danym banku.

Natomiast jeśli moneyback jest powiązany z kartą płatniczą, bank może wskazać sklepy, w których klient powinien dokonać zakupów, aby liczyć na zwrot części środków.

Jednak ze względu na koszty takiej promocji, banki coraz częściej rezygnują z moneyback w postaci zwrotu gotówki. Skupiając się raczej na procentowej obniżce ceny produktów czy całego koszyka.

W praktyce może to oznaczać, że klient nie otrzyma zwrotu na rachunek, ale będzie mógł zapłacić mniej za zakupy.

Moneyback nie tylko w banku

System oparty na bardzo zbliżonych do moneyback zasadach, wykorzystują także wystawcy kart płatniczych.

Mogą oni wskazywać sklepy, w których klient może dokonać zakupów płacąc kartą konkretnego wystawcy, np. Visa czy Mastercard.

Następnie za rachunek ich karty zostanie dokonany zwrot w określonej w regulaminie wysokości. Zwrot na kartę może mieć dwojaką postać.

W przypadku kart debetowych zwrot będzie zaksięgowany na rachunku, do którego podpięta jest karta debetowa.

Zwrot może być również dokonany na rachunek karty kredytowej, wówczas powiększa dostępny limit na karcie o kwotę zwrotu.

Jednak podobnie jak w przypadku programów bankowych, także zwroty na kartę coraz częściej oznaczają jedynie dodatkową obniżkę w sklepach wskazanych przez wystawcę karty.

Moneyback – czasami nie wystarczy tylko karta

Choć banki coraz częściej ograniczają możliwości skorzystania ze zwrotu, jeśli aktywnie korzysta się z karty wydanej do rachunku, to są banki, w których moneyback nadal działa.

Wysokość rocznego limitu zwrotu środków na kartę może być różna – zwykle rocznie zwrot nie przekracza około 200 złotych.

Choć klienci znajdą również bank, który w ramach jednego konta oferuje ponad 700 złotych zwrotu.

Oczywiście limit zwrotu ustalony jest również miesięcznie, przy czym tutaj banki mają pełną dowolność, czy będzie to limit ustalony kwotowo, czy procentowo od wszystkich transakcji.

Należy jednak pamiętać, że usługa moneyback dostępny jest tylko z wybranymi kontami.

Zaś same banki mogą również oczekiwać, że klient będzie nie tylko aktywnie korzystał z karty, ale dodatkowo zasili konto bankowe określoną przez bank kwotą. Tym samym, spełniając dodatkowe wymagania.

Zwykle klient musi posiadać w danym banku jakiś produkt kredytowy. Ewentualnie musi też wykonać transakcje kartą lub BLIK-iem, w wysokości wskazanej przez bank.

Banki mogą również wskazać wydatki, które nie będą uwzględniane w ogólnej puli wydatków, uprawniających do zwrotu określonej kwoty.

Wydatkami, które najczęściej nie uprawniają do otrzymania zwrotu, są m.in. wydatki w kasynach, firmach bukmacherskich.

Często obwarowania dotyczą również opłat ponoszonych na rzecz instytucji finansowych, czy z tytułu realizacji określonych usług, np. transportowych.

W niektórych instytucjach finansowych z kolei premiowane zwrotem są jedynie wydatki z określonych kategorii, najczęściej ponoszone na rozrywkę czy kulturę.

Cashback - co to jest

Cashback – wypłata gotówki przy okazji zakupów

Bardzo często klienci instytucji finansowych mylą usługę moneyback z usługą cashback.

W obydwu przypadkach chodzi co prawda o możliwość otrzymania pieniędzy. Przy czym w przypadku usługi cashback klient może ją otrzymać dopiero po dokonaniu płatności.

Cashback w Polsce jest obecny od 2006 roku, przy czym dostępność usługi jest uzależniona głównie od akceptanta karty oraz od banku.

Usługa cashback polega na możliwości wypłaty gotówki w niewysokiej kwocie podczas kupowania produktów lub usług.

Cashback pozwala na jednorazową wypłatę kilkuset złotych, przy czym maksymalna kwota wypłaty jest ustalona przez wystawcę karty płatniczej.

Wypłata w POS-ie w sklepie jest możliwa jedynie wtedy, gdy klient-posiadacz karty najpierw dokona płatności za zakupy.

A następnie zdecyduje się na wypłatę gotówki, pod warunkiem, że wskazana kwota będzie dostępna na rachunku.

Możliwość wypłaty gotówki jako cashbank, musi być również udostępniona jako usługa przez bank.

Jako usługa bankowa cashback może się wiązać z pobraniem przez bank dodatkowej prowizji za taką usługę. Jednak większości instytucji, oferuje ją bezpłatnie.

Kiedy warto skorzystać z Cashback?

Cashback jest najczęściej reklamowane jako usługa, pozwalająca na wypłatę niewielkich kwot bez konieczności odwiedzania bankomatu.

O konieczności wypłaty posiadacz karty może sobie przypomnieć w czasie zakupów. Zatem możliwość wypłaty kilkuset złotych na konkretny cel może być bardzo wskazana.

Wystawcy kart płatniczych mogą decydować o maksymalnej kwocie wypłaty. Obecnie jest to maksymalnie 300 złotych w przypadku kart wydanych przez VISA. Oraz maksymalnie 500 złotych, jeśli karta posiada logo organizacji Mastercard.

Skorzystanie z wypłaty w kasie sklepu, supermarketu czy na stacji benzynowej może być idealnym rozwiązaniem, jeśli posiadacz karty potrzebuje nagle niewielkiej kwoty, aby np. za coś zapłacić gotówką.

Posiadacz karty musi jedynie pamiętać, że kwota wypłacona jako cashback jest wliczana do dziennego limitu wypłat z bankomatu. Natomiast ani bank, ani wystawca karty płatniczej nie określa limitu wypłat ani ich ilości w ciągu dnia.

Moneyback i Cashback w Internecie?

Mylenie programów moneyback i cashback jest na tyle nagminne, że jeden z ogólnoświatowych programów skierowanych do klientów, jest również nazywany cashback.

Przy czym w rzeczywistości, to możliwość otrzymywania zwrotu części środków za zakupy.

A więc klasyczne rozwiązanie typu moneyback – z możliwością zbierania punktów zakupowych, które można przeznaczyć na dowolny zakup, wskazany w regulaminie serwisu.

Cały program obecnie działa w oparciu o aplikację na smartfony. I w bardzo w wielu przypadkach działa jedynie w przypadku płatności za zakupy dokonywane online.

Akceptanci kart wydanych w ramach programu oraz aplikacji w smartfonie, mogą uzależnić przyznawanie punktów premiowych oraz zwrotu za zakupy od kwoty za zakupy.

Moneyback i Cashback 2021

4.5/5 - 2 głosów